RUS EST ENG

Lekatek OÜ on turundus-, info- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuv agentuur.

Rahvusvahelise turunduse agentuurina spetsialiseerume turundus- ja reklaamiteenuste pakkumisele ettevõtetele, kes soovivad edendada oma tooteid välisturgudel.

Turundusabi turismiettevõtetele.

TURISMITURUNDUS

Turismiuuringute läbiviimine (teostame erinevaid välisriikide turismisektori analüüse).

Turismitoote Venemaa turule toomise strateegia.

Turismitoote Ukraina turule toomise strateegia.

Turundusstrateegia välja töötamine.

Turundusplaani arendamine ja koostamine.

Turundustegevuste ajakava.

Turismi reklaami- ja edenduskampaaniate väljatöötamine ja läbiviimine.

Põhikonkurentide analüüs.

Meiliturundus.

Sotsiaalsed võrgustikud ja turismifoorumid.

Messiturundus.

 

Turismimessil osalemine:

 

• Turismimessil osalemise strateegia koostamine

• Turismimessi ettevalmistamine (läbirääkimised messikorraldajaga, tingimuste kooskõlastamine, pakkumise vormistamine)

• Turismitoote põhjalik analüüs

• Turismitoote tutvustuste koostamine

• Kirjade saatmine turismifirmade esindajatele eesmärgiga kutsuda neid tutvuma Tellija stendiga messil

• Turismifirmadega kontakteerimine ja kohtumiste kokku leppimine

• Turismitoote tutvustuste saatmine peamistesse turismiväljaannetesse (ajakirjad ja veebiportaalid)

• Kirjade saatmine turismiväljaannete esindajatele eesmärgiga kutsuda neid tutvuma Tellija stendiga messil

• Kirjade saatmine muude organisatsioonide esindajatele eesmärgiga kutsuda neid tutvuma Tellija stendiga messil

• Spetsialiseeritud turismiportaalides, sotsiaalsetes võrgustikes ja turismifoorumides Tellija messil osalemise kohta info edastamine eesmärgiga kutsuda individuaalseid turiste tutvuma Tellija stendiga messil

• Messi tööplaani koostamine ja ülesannete jaotus

• Tellija box´i kujunduse läbimõtlemine

• Messiks ettevalmistamine ja box´i kujundamine

• Messil osalemine

• Messi tulemuste analüüs ja soovitused tulevaseks tööks

• Konkureerivate turismitoodete analüüs ja soovitused Tellija turismitoote arendamiseks

• Tänukirjade saatmine reisifirmade ja muude organisatsioonide esindajatele, kes külastasid Tellija box´i

• Pressiteadete edastamine turismiportaalidesse ja –ajakirjadesse

• Turismifirmadega kontakteerimine ja koostöölepingute sõlmimine

 

Teenus huvitab? Votke meiega uhendust! Vaatame koos mida saame ara teha!

Turismimessid

 

· Turismimessid 2012

Copyright © 2011 Lekatek OU