RUS EST ENG

Lekatek OU on turundus-, info- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuv agentuur.

Rahvusvahelise turunduse agentuurina spetsialiseerume turundus- ja reklaamiteenuste pakkumisele ettevotetele, kes soovivad edendada oma tooteid valisturgudel.

ALLHANKE TEENUS

Allhanke teenuste eelised:

 

• Voimaldab ettevotetel vahendada kulusid, mis on seotud kvalifitseeritud spetsialistide palkamisega, turundusstrukruuri loomise ja haldamisega, materiaal-tehnilise baasi, ning info ja tehnoloogia omandamise ja kasutamisega.

• Eriti kasulik vaikeettevotetele, kellel on piiratud rahalised, ajalised ja toojou ressursid.

• Voimalus kasutada allhanke firma teenuseid vastavalt vajadusele.

• Allhanke ettevote kasutab enda toos parimate spetsialistide kogemust.

 

Meie pakume jargnevaid allhanke teenuseid:

 

• Turundusteave, vajalike materjalide ja info kogumine, komplekteerimine ja analuus. Turu monitooring, meediamonitooring.

• Turu-uuringud, konkurentsieeliste analuus, sihtturu analuus, jne.

• Turundusstrateegiate valjatootamine, turundusplaanide koostamine, turundustegevuste planeerimine ja teostus.

• Edenduskampaaniate valjatootamine ja labiviimine.

• Reklaamikampaaniate planeerimine ja labiviimine.

• Muugiedendus urituste valjatootamine ja labiviimine.

• Minikampaaniate, urituste voi suuremahuliste kampaaniate planeerimine,organiseerimine ja labiviimine valisturgudel ning nende jarelanaluus.

• Turundusurituste korraldamine.

• Internetiturundus. E-turunduse strateegiad. Sotsiaalmeedia turundus ja online-PR.

• E-posti turundus ja otseturundus.

• Messiturundus. Esindamine messidel, labiraakimistel ja lepingute solmimisel.

• Pressiteadete, artiklite, kodulehe tekstide kirjutamine. Pressiteadete laialisaatmine.

• Muud turundustegevused, mis vajavad kogenud spetsialistide kaasamist.

 

Teenus huvitab? Votke meiega uhendust! Vaatame koos mida saame ara teha!

 


Copyright © 2011 Lekatek OU